مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله:7  آبان ماه 1396

اعلام نتایج داوری مقالات: 10 روز کاری پس از ارسال مقاله

مهلت ثبت نام در کنفرانس: 27 مهر ماه 1396

مهلت ثبت نام در مسابقات ویژه: 20 مهر ماه 1396

فارسی