محورهای کنفرانس شامل موضوعات مدریت، سیستم های فازی و کاربردهای آن در علوم دیگر می باشد، برخی از محورهای تخصصی کنفرانس که در الویت هستند به شرح ذیل می باشد:

 

1- پژوهش­های نوین در مدیریت و کاربردهای آن

 

مدیریت مالی

 

مدیریت اخلاق

 

مدیریت ریسک

 

مدیریت کیفیت

 

مدیریت بازاریابی

 

مدیریت منابع انسانی

 

مدیریت محیط زیست

 

مدیریت تولید و عملیات

 

مدیریت استراتژیک و رقابت

 

رابطه ­ی مدیریت، اقتصاد، مالی

 

راهکارهای فازی برای مدیریت

 

کاربرد سیستم­های فازی در مدیریت

 

مدیریت سیستم­ها و فناوری اطلاعات

 

رابطه­ ی مدیریت و سیستم­های فازی

 

و مسایل مرتبط با موضوع کنفرانس

 

2- سیستم­های فازی

 

رباتيک، کنترل و سیستم فازی

 

فرآیند تصادفی فازی، مدل­های سری زمانی

 

آناليزعددی ومحاسبات علمی فازی

 

معادلات ديفرانسيل و سيستمهای ديناميکی فازی

 

تحقيق درعمليات، بهينه سازی و تصميم گيری در محيطهای فازی  و غيرقطعی

 

آمارواحتمال فازی،آناليزداده و خوشه بندی فازی

 

طراحی نرم افزار برای سيستمهای فازی

 

و مسایل مرتبط با موضوع کنفرانس

 

3- محورهای ویژه کنفرانس

 

ریاضیات مالی

 

اقتصاد کاربردی

 

الگوریتم های فراابتکارى

 

کاربردهای فازی در مديريت وعلوم دانشی

 

سيستمهای فازی در ساير شاخه های علوم

 

کاربردهای نظریه عدم قطعیت

فارسی