نویسندگانی که مقاله آن‌ها پذیرش نهایی شده است، می‌توانند درخواست چاپ مقاله خود را به یکی از ژورنال‌های زیر ارسال نمایند. از بین مقالات ارسالی برای چاپ در ژورنال تعدادی با تایید شورای کنفرانس انتخاب می‌شوند. لیست نشریات به زودی تکمیل می گردد.

 

فصلنامه اختصاصی فناوری های نوین در ریاضیات دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی به شماره 78335

لینک استعلام

 

  International Journal of Management and Fuzzy Systems

.Copyright for the Author: The author retains the copyright of the paper

Abstracting and Indexing: Papers published in the journal could be included by the following indexing databases: Google Scholar, CrossRef, JournalSeek, WorldCat, EZB, WZB, AcademicKeys, Researchbib, DRJI, etc

Open Access: It maximizes the opportunity for publications to be read and for authors to be recognized for their contribution in their chosen field and beyond

.Copyright for the Author: The author retains the copyright of the paper

Abstracting and Indexing: Papers published in the journal could be included by the following indexing databases: Google Scholar, CrossRef, JournalSeek, WorldCat, EZB, WZB, AcademicKeys, Researchbib, DRJI, etc

Open Access: It maximizes the opportunity for publications to be read and for authors to be recognized for their contribution in their chosen field and beyond

 

 

 

فارسی