با توجه به نقش بیبدیل سیاستگذاری و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ که ناشی از نظام ارزشی مبتنی بر تمدن مهین عزیزمان باشد از یکسو و تهدیدات ناشی از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و ضرورت توجه به فناوری های روز دنیا از سوی دیگر، سبب گردیده است مقوله بازشناسی مدیریت کارآمد، محاسبات نرم و سیستم­های فازی که در سند نقشه جامع علمی کشور دارای اولویت­های الف و ب درمیان اولویت­های علم  و فناوری کشور باشد ، مورد توجه قرار گیرد.

 

تحقق کاربردی اهداف نقشه جامع علمی کشور، نیازمند گشودن دریچه­های نوین علم و فناوری براساس ارزش­های پایدار فرهنگی به منظور تحقق الگوی مدیریت اسلامی- ایرانی است. بدون تردید تحقق این اهداف مستلزم ایجاد بنیان­ها و ساختارهای مورد نیاز و همچنین برگزاری کنفرانس­های علمی برای دستیابی به شرایطی است که در نقشه جامع علمی تبیین گردیده است.

 

ازآنجاکه کنفرانس­هاي علمي بستر مناسبي را  براي نشر و ارائه دستاوردهاي علمي فراهم ساخته و امكان نقد و بررسي اين يافته ها را در جامعه علمي به دست ميدهد،برای تحقق به اهداف ذیل بر آن شدیم نسبت به برگزاری سلسله کنفرانس­های مدیریت و سیستم­های فازی اقدام کنیم.

 

  • كارآفرينی ومهارت افزايى

 

  • سياستگذارى و مديريت علم،فناورى و فرهنگ

 

  • کاربرد محاسبات نرم وسيستم­هاي فازي در صنعت

 

  • اثرپذیری مدیریت ایران درکشورهای درحال توسعه

 

  • سازماندهی، توسعه و تعمیق پژوهش­های مرتبط با محاسبات نرم

 

  • ارتقاء،انتقال و توسعه فناوري­هاي بومي و نوين درحوزه­هاي مدیریت و سیستم­های فازی

 

  • دانش افزایی و تقویت بنیه علمی در زمینه شناخت ارزش­های پایدار مدیریت کارآمد ایران

 

  • تولید دانش، ایجاد بستر مناسب برای ارایه آخرین تازه­ها و یافته­های علمی و پژوهشی مرتبط با موضوعات کنفرانس

 

  • ارایه راهکارهای کاربردی در اثر پذیری فرهنگ اصیل اسلامی- ایرانی در کشورهای در حالت توسعه و ارسال گزارش آن به مراجع مرتبط

 

و برنامه­ های آموزشی و پژوهشی و کارگاه­ها در زمینه مدیریت، محاسبات نرم و سیستم­های فازی بر اساس تلفیق آموزش با تربیت و پژوهش و مهارت که از ویژگی­های اصلی الگوی نظام علم و فناوری و نوآوری در نقشه جامع علمی کشور می باشد، در جهت دستیابی به اهداف تنظیم گردیده است.

فارسی