عادی- حضوری

260 هزارتومان 

عادی- غیرحضوری

190 هزارتومان

دانشجویی- حضوری

215 هزارتومان 

دانشجویی- غیرحضوری

170 هزارتومان

حامی-حضوری

195 هزار تومان

حامی-غیرحضوری

152 هزار تومان

هزینه مقاله های دوم، سوم و ... : 70 هزارتومان هزینه ثبت نام در مسابقات ویژه: 90 هزارتومان
هزینه ثبت نام شرکت کننده آزاد (بدون مقاله):235 هزار تومان

 

 

 

به تعداد نویسندگان مقاله گواهی پذیرش صادر خواهد شد.

 

· در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نمی­‌باشد، هزینه مقالات بعد از اعلام نتایج در صورت پذیرش مقاله و داوری اخذ خواهد شد.

· ثبت نام حداقل یکی از نویسندگان جهت صدور گواهینامه و چاپ در مجموعه مقالات الزامی می‌­باشد.

· افرادی که داوطلب حضور آزاد در کنفرانس و بهره‌‌ مندی از برنامه‌ها و مزایای آن می‌باشند، می‌بایست در سامانه کنفرانس ثبت‌نام نمایند. برای این کاربران گواهی حضور و شرکت در کنفرانس صادر خواهد شد.

روش های واریز وجه ثبت نام ، به شرح ذیل می باشد:

 

الف. پرداخت از طریق حساب بانکی

- شماره حساب بانک صادرات : 0213339419001

- نام صاحب حساب: موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت

در این روش می بایست رسید بانکی اسکن شده از طریق وب سایت و یا ایمیل کنفرانس ارسال شود. عدم ارسال رسید بانکی به منزله عدم پرداخت وجه می باشد.

لازم به ذکر است با این شماره حساب امکان انتقال وجه به صورت کارت به کارت هم امکان پذیر می باشد.

شماره کارت:  6037691990175556

نام صاحب حساب: موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت

 

ب. پرداخت اینترنتی

در این روش می بایست شماره تراکنش موفق از طریق وب سایت، بخش ارسال مقالات و یا ایمیل کنفرانس ملحق ارسال گردد (به زودی).

زبان فارسی

فارسی