کمیته داوران( به ترتیب حروف الفبا)

 

     

 بهنام ابراهیمی

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دکترسیدعباس ابراهیمی

استادیار مدیریت دولتی هیات علمی دانشگاه سمنان

دکترآرمان احمدی زاد

استادیار مدیریت سیستم­ها هیات علمی دانشگاه کردستان

     

مهندس محسن احمدوند

هیات علمی دانشگاه ایوانکی

دکتر سودابه اسدی دزکی

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

دکترآرام امامی

استادیار ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه فسا

     

 

دکتر مسعود امان

استادیار ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه بیرجند

دکتر علی امیری

 میکرو و نانو مکانیک

دکترحسین علی امینی خواه

مدیریت مالی مسئول امور فرهنگی دانشگاه پیام نور یزد

     

دکتر محمد ایمانی برندق

استادیار حسابداری هیات علمی دانشگاه زنجان

دکتر مصطفی جعفری

استادیار مدیریت استراتژیک هیات علمی دانشگاه زنجان

لیلا حامدی

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی

     

دکتر مهدی حبیب زاده

عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی

نسیم حسین زاده نصرتی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دکتر معصومه خضرلو

استادیار ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه زنجان

     

دکتر صدیقه خورشید

دانشیار مدیریت سیستم هیات علمی دانشگاه سمنان

دکتر داود درویشی

ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات

دکتر محمد ربیعی

عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی

     

دکتر ارسلان رحمانی

استادیار ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه کردستان

دکتر بهنام رزاق منشی

دکترا ریاضی

دکتر مهدی رفیعی راد

 دکترا ریاضی

     

دکترحسام زند حسامی

استادیار مدیریت صنعتی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدقزوین

دکتر معصومه زینال نژاد

استادیار مهندسی صنایع وسیستم­ها هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

محمد جوادشریفی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

     

دکتر جواد شکری

استادیار آنالیزعددی هیات علمی دانشگاه ارومیه

دکتر مرضیه شمس یوسفی

استادیار ریاضی محض هیات علمی دانشگاه گیلان

دکترناصرشهسواری پور

دانشیار مهندسی صنایع معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

     

دکتر اردشیر شیری

استادیار مدیریت هیات علمی دانشگاه ایلام

توتان عربشاهی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

دکتر حسین عظیمی

استادیار مدیریت بازرگانی مدیرگروه مدیریت وحسابداری دانشگاه زنجان

     

دکتر علی عیسی پور

عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی

دکتر نیما فرجیان

عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی

دکتر عباس فلاح نژاد

مدیریت بازرگانی 

     

محسن قلي زاده بستان آباد

کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني

دکتر میثم کرمی پور

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

دکتر پرویزکفچه

استادیار مدیریت بازرگانی هیات علمی دانشگاه کردستان

     

دکتر محمد لشکری

دانشیار اقتصاد هیات علمی پیام نور

رضا لطفی 

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

نعمان محمودی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

     

دکتر شیوا منصورزاده

استادیار مهندسی صنایع مدیرگروه صنایع مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

سید رضاموسوی فرد

کارشناسی ارشد حسابداری

دکترامید مهدیه

استادیار مدیریت بازرگانی هیات علمی دانشگاه زنجان

     

دکتر الهام میرزائی فرد

ریاضی - کاربردی 

مهدی نبی پور افروزی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

دکتر سید مهدی ویسه

استادیار مدیریت منابع انسانی هیات علمی دانشگاه ایلام

     

 

دکتر ابوالقاسم یوسفی بابادی

مهندسی صنایع 

 

 

 

 

فارسی