فارسی

دانشگاه های محقق اردبیلی، شهید چمران اهواز، ایلام، اراک و قم از اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی اعلام حمایت کردند.

توضیحات: 

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه و عمیق اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی را از آن دانشگاه های محترم اعلام داشته، و همچنین لازم است که از مساعدت و حمایت های همه جانبه و خالصانه آن مرکز محترم درامر برگزاری با شکوه این کنفرانس صمیمانه سپاسگزاری نماییم.

امیدوارم با عنایت حضرت ولیعصر (عج) با تعامل و همکاری و هماهنگی ارزشمند موجود بین فناوری‌های نوین و توجه ویژه مسئولین، اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان بالاخص اعضاء محترم دانشگاهی کشور گام‌های بلند، موثر و جاودانی درمسیر ارتقاء علمی کشور عزیزمان و نیل به اهداف تعیین شده برداریم.

 

با احترام

دبیرخانه کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی