فارسی

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان ضمن تایید ضرورت و اهداف برگزاری کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی، حمایت معنوی و علمی خود را از این کنفرانس اعلام کردند.

توضیحات: 

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه و عمیق کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی را از  ریاست محترم دانشگاه، معاونین محترم و بویژه آقای دکتر روح اله عباسی شورشجانی اعلام داشته، و همچنین لازم است که از مساعدت و حمایت های همه جانبه و خالصانه آن دانشگاه محترم درامر برگزاری با شکوه این کنفرانس صمیمانه سپاسگزاری نماییم.امیدواریم با عنایت حضرت ولیعصر (عج) با تعامل و همکاری و هماهنگی ارزشمند موجود بین فناوری‌های نوین و توجه ویژه مسئولین، اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان بالاخص اعضاء محترم آن دانشگاه گام‌های بلند، موثر و جاودانی درمسیر ارتقاء فناوری‌های نوین در اینحوزه و نیل به اهداف تعیین شده برداریم.

د رخاتمه با تقدیر و سپاس مجدد، از از درگاه ایزد منان موفقیت همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بالاخص اعضاء محترم دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت و انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران را مسئلت می نماییم.