فارسی

اطلاعات دوره آموزشی بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی فازی با نرم افزار گمس  پیوست می باشد

جهت ثبت نام به لینک ذیل مراجعه فرمایید:

ثبت نام در دوره آموزشی بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی فازی با نرم افزار گمس

http://icmfs.ir/fa/node/50

 

هزینه ثبت نام:

هزینه ثبت نام با تخفیف ویژه هزینه ثبت نام عادی

40 هزارتومان

90 هزارتومان

 

غیرحضوری (ارسال فیلم و درسنامه های کارگاه)

135 هزارتومان