فارسی

تمامی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC نمایه می شوند، صفحه نمایه کنفرانس در ISC به شرح ذیل است:

http://conf.isc.gov.ir/icmfs

توضیحات: 

پیرو سیاست های وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت همایش ها و کنفرانس های داخلی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و بخشنامه دانشگاه ها مبنی بر اینکه تنها این نوع کنفرانس ها دارای اعتبار بوده و حائز اخذ نمره و امتیاز می شوند، بدین وسیله به استحضار می رساند که اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی مورد حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC می باشد و در آن پایگاه ثبت و دارای مجوز ۷۲۵۰۲-۹۶۱۷۰ می باشد.