فارسی

انجمن علمی مدیریت دانش ایران از اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی با حضور چهره های سرشناس بین المللی اعلام مشارکت در برگزاری کردند،

توضیحات: 

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه و عمیق اینجانب و دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی را از  ریاست محترم انجمن و هیات مدیره محترم اعلام داشته، و همچنین لازم است که از مساعدت و حمایت های همه جانبه و خالصانه آن انجمن محترم درامر برگزاری با شکوه این کنفرانس صمیمانه سپاسگزاری نماییم.امیدواریم با عنایت حضرت ولیعصر (عج) با تعامل و همکاری و هماهنگی ارزشمند موجود بین فناوری‌های نوین و توجه ویژه مسئولین، اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان بالاخص اعضاء محترم آن انجمن گام‌های بلند، موثر و جاودانی درمسیر ارتقاء فناوری‌های نوین در این حوزه و نیل به اهداف تعیین شده برداریم

د رخاتمه با تقدیر و سپاس مجدد، از از درگاه ایزد منان موفقیت همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بالاخص اعضاء محترم انجمن علمی مدیریت دانش ایران را مسئلت می نماییم. لازم به ذکر است که اعضای محترم آن انجمن محترم امکان ثبت نام با تخفیف ویژه را دارند.

با تجدید احترام
مصطفی علی بیگی
رئیس کنفرانس و مدیرعامل موسسه مهدپژوهش ره پویان حقیقت