فارسی

باتوجه به نظر اکثریت اعضای شورای سیاستگذاری، کمیته علمی کنفرانس و حامیان، و نظر به استقبال و درخواست گسترده دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گرانقدر

توضیحات: 

باتوجه به نظر اکثریت اعضای شورای سیاستگذاری، کمیته علمی کنفرانس و حامیان،
و نظر به استقبال و درخواست گسترده دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گرانقدر جهت زمان کافی برای ارسال مقالات پژوهشی و شرکت در کنفرانس از یک سو و امکان حضور مهمانان خارجی از سوی دیگر موجب گردید تا تاریخ برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی به 24 آبان ماه 1396 تغییر یابد. لازم به ذکر است این تاریخ تمدید نخواهد شد.

گواهی پذیرش زودهنگام برای مقالاتی که مورد داوری و تایید نهایی کمیته علمی و هیات داوران کنفرانس قرار گرفته است، به درخواست نویسنده مسئول قابل صدور می‌­باشد. بدیهی است گواهی‌­­های حضور در کنفرانس و ارایه مقالات پژوهشگران در روز برگزاری کنفرانس صادر می­ گردند.