فارسی

 

حضور پرافتخار دکتر سامی دوراى پراوين کومار در ایران، استاد تمام و رئیس دانشکده مطالعات مدیریت و MBA دانشگاه رتبه A بی هارات هند
حضور پرافتخار دکتر گوکول چاندر از دانشگاه رتبه A هند برای اولین بار در ایران، Director Placement, Bharath University, India

توضیحات: 

1- حضور پرافتخار دکتر سامی دوراى پراوين کومار در ایران
استاد تمام و رئیس دانشکده مطالعات مدیریت و MBA دانشگاه رتبه A بی هارات هند

استاد و مدرس برتر هند

جایزه "ستاره آسیا" از IIEM
جایزه بهترین استاد از PEC

همکاری با دانشگاه کمبریج

تالیف بیش از 5 کتاب در زمینه مارکتينگ، روابط تجارت، مدیریت عملیات، کسب و کار و ...

عضویت در مجامع معتبر بین المللی و انتشار آثار بسیار دیگر
 

2- حضور پرافتخار دکتر گوکول چاندر از دانشگاه رتبه A هند برای اولین بار در ایران
Director Placement, Bharath University, India

دارای مدارک مدیریت، MBA، مدیریت کسب و کار

مدیر آموزش و کاریابی دانشگاه

همکاری با شرکت های بزرگ بین المللی

با حضور مسئولین و مدیران، دانشگاهیان، صاحب نظران و سازمان های ذی ربط

برای اطلاعات بیشتر کارگاه:
http://icmfs.ir/node/631

جهت رزرو کارگاه:
http://icmfs.ir/fa/node/50