ثبت و حمایت پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)
1397/12/02

بدین وسیله به اطلاع می رساند دومین کنفرانس مدیریت و سیستم های فازی تحت حمایت و ثبت پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) برگزار می گردد و تمامی مقالات آن در این پایگاه منتشر خواهند شد. 

کد اختصاصی همایش در ISC:

97190-21802