اطلاعیه مهم
1397/12/12

خواهشمند است به اطلاعیه های ذیل توجه کنید:

1- گواهی پذیرش مقالات براساس الویت تاریخ ثبت نام صادر شده است، سری اول آن تاریخ 14 اسفندماه 1397 آماده تحویل می باشد، و سری دوم آن تاریخ 21 اسفندماه آماده می گردد. 

2- گواهی های پذیرش از طریق پست به آدرس نویسنده مسئول ثبت شده در سامانه ارسال می گردد، برای پژوهشگرانی که از دانشگاه ایوان کی می باشند، می توانند از دانشگاه تحویل بگیرند یا در صورتی که فارغ التحصیل شدند به ایمیل کنفرانس جهت ارسال از طریق پست اطلاع دهند.

3- متقاضیانی که تمایل دارند مقاله پذیرش شده آنها در پایگاه های انگلیسی نمایه شود، می بایست نهایت ظرف مدت 20 روز نسبت ارسال ترجمه دقیق و تخصصی مقاله به انگلیسی اقدام نمایند، در صورت نیاز به معرفی مترجم درخواست خود را به ایمیل کنفرانس ارسال فرمایید.