حمایت انجمن سیستم های فازی ایران
1397/11/03

انجمن سیستم های فازی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی پیوست.

پیرو هماهنگی های به عمل آمده با انجمن سیستم ها فازی، ضمن اعلام حمایت از این کنفرانس، دکتر عزیز الله معماریان (استاد تمام گروه ریاضیات مالی دانشگاه خوارزمی) از اساتید برجسته در این حوزه به عنوان نماینده انجمن در کمیته علمی و سخنرانی کلیدی در کنفرانس معرفی شدند. لازم به ذکر است غرفه انجمن در حاشیه کنفرانس برپا می گردد.

 

تاریخچه و اهداف انجمن سیستم های فازی ایران

 در چهارمین کنفرانس ‎ سیستم ‎ های فازی ایران در شهریور سال 1381 در دانشگاه مازندران موضوع تأسیس انجمن سیستم ‎ های فازی ایران مورد توجه جدی قرار گرفت و اعضای هیأت موسس انجمن فازی ایران مرکب از آقایان: دکتر محمد مهدی زاهدی، دکتر ماشاءا... ماشین ‎ چی، دکتر کارو لوکس، دکتر اسفندیار اسلامی، دکتر ناصر رضا ارقامی، دکتر رضا عامری، دکتر رجبعلی برزویی، دکتر عزیزا... معماریانی، ‌دکتر امیر دانشگر، دکتر ناصر ساداتی، دکتر سراج ‎ الدین کاتبی و دکتر علی وحیدیان کامیاد به عنوان هیأت مؤسس انجمن شروع به فعالیت نمودند. اعضاء هیأت مؤسس آقای دکتر عامری را به عنوان نماینده هیأت مؤسس برای طی مراحل تأسیس و ثبت انجمن انتخاب کردند. هیأت مؤسس اساسنامه انجمن سیستم ‎ های فازی ایران را در 6 فصل،‌25 ماده، 55 زیر ماده و 13 تبصره تصویب نمود و نماینده هیأت مؤسس در مورخ 30/10/82 درخواست تأسیس انجمن سیستمهای فازی ایران را رسماً به کمیسیون انجمن ‎ های علمی کشور ارسال نمود. در سی و سومین جلسه کمیسیون انجمن ‎ های علمی در مورخ 25/7/83 انجمن سیستمهای فازی ایران به تصویب رسید. پس از تصویب انجمن، طبق اساسنامه و مقررات کمیسیون انجمن ‎ های علمی، مجمع عمومی انجمن در مورخ 5/3/84 با حضور نماینده وزارت علوم جهت تصویب اساسنامه و انتخاب هیأت مدیره انجمن تشکیل جلسه داد. در این جلسه پس از تصویب اساسنامه انتخابات هیأت مدیره برگزار گردیدکه براساس آن افراد ذیل انتخاب گردیدند: دکتر محمدمهدی زاهدی، دکتر ماشاء ا... ماشین ‎ چی، دکتر کارو لوکس، دکتر عزیزا... معماریانی، دکتر رضا عامری،‌ دکتر رجبعلی برزویی و دکتر امیر دانشگر، ضمناً آقایان دکتر ناصر رضا ارقامی و دکتر علی وحیدیان کامیاد به عنوان اعضای علی ‎ البدل و دکتر اسماعیل یزدانی به عنوان بازرس انتخاب گردیدند. پس از آن در مورخ 17/3/85اولین جلسه انجمن برگزار گردید که اعضا از بین خود آقایان دکتر محمد مهدی زاهدی را به عنوان رئیس، دکتر عزیزا... معماریانی را به عنوان نایب رئیس و دکتر رضا عامری را به عنوان خزانه ‎ دار انجمن برگزیدند. هیأت مدیره انجمن در مورخ 18/5/84 موفق به ثبت انجمن در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری گردید. هیأت مدیره انجمن در این مدت با برگزاری جلسات منظم در جهت انجام وظایف محوله و فعال ‎ سازی انجمن اقدام نموده است.

انجمن سیستم های فازی ایران در چشمانداز یک ساله، تلاش مینماید که در جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای خود، در زمینه های پژوهشی و آموزشی و اجرایی در حوزه سیستم های هوشمند، به ویژه سیستم های فازی و محاسبات نرم، فعالیت و مشارکت نماید.

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید:


www.fuzzy.ir