هزینه های کنفرانس

هزینه ثبت نام نهایی مقاله پس از داوری و در صورت اخذ پذیرش مقاله برای ایرانیان به شرح ذیل می باشد و کشورهای دیگر به منوی انگلیسی مراجعه نمایند:

 

دانشگاهیان

ویژه حامیان و دانشجویان دانشگاه ایوان کی

آزاد

290
هزارتومان

 250
هزارتومان

340
هزارتومان

  

 

هزینه های اعلامی تا پانزده بهمن ماه 1397 معتبر می باشد.

حضور در کنفرانس با مقاله یا بدون مقاله در صورت انجام رزرو رایگان می باشد، به منوی "سرویس و بازدیدهای علمی" مراجعه فرمایید.

 پرداخت آنلاین به سادگی از قسمت "ثبت خدمات و پرداخت هزینه" قابل انجام می باشد.