هزینه های کنفرانس

هزینه ثبت نام نهایی مقاله پس از داوری و در صورت اخذ پذیرش مقاله برای ایرانیان به شرح ذیل می باشد و کشورهای دیگر به منوی انگلیسی مراجعه نمایند:

حضوری

دانشگاهیان

ویژه حامیان

آزاد

250
هزارتومان

 230
هزارتومان

280
هزارتومان

  

 

هزینه های اعلامی تا اول مهرماه 1397 معتبر می باشد.

حضور در کنفرانس با مقاله یا بدون مقاله در صورت انجام رزرو رایگان می باشد، به منوی "سرویس و بازدیدهای علمی" مراجعه فرمایید.

 پرداخت آنلاین به سادگی از قسمت "ثبت خدمات و پرداخت هزینه" قابل انجام می باشد.