کمیته برگزاری

 

 

دکتر علی محمد احمدوند 

رییس دانشگاه ایوان‌کی و رییس شورای سیاست گذاری

دکتر پیمان اخوان

انجمن علمی مدیریت دانش ایران

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر مصطفی علی بیگی

نماینده دانشگاه باهارات هند

و رییس موسسه مهد پژوهش

 

 دکتر منوچهر منطقی

ریاست انجمن تعالی کسب و کار ایران

ورییس مرکز ملی فضائی ایران

دکتر حمیدرضا فرتوک زاده

نایب رییس انجمن تعالی کسب و کار ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر طیبه حجاری

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

و دبیر علمی کنفرانس

 

دکتر عبداله برهانی فر

استاد تمام گروه ریاضیات و کاربردها

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر نیما فرجیان

دبیرشورای سیاست گذاری

و معاونت پژوهشی دانشگاه ایوان‌کی

مهندس الهه عبدوس

دبیر اجرایی کنفرانس

موسسه مهدپژوهش

Dr. S. Praveen Kumar 

Director MBA,

Bharath University, India

 Dr. R. Gokulchander

Director Placement,

Bharath University, India 

دکتر مریم اخوان خرازیان

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری،

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر روح اله عباسی شورشجانی

استادیار  و هیات علمی،

دانشگاه حضرت معصومه (س)

دکتر حسین اقبالی

هیات علمی و مدیر آموزش

دانشگاه ایوان‌کی

دکتر مسعود احمدوند

هیات علمی و معاون آموزش

دانشگاه ایوان کی

     
مهندس محمدامین باسوتی

مدیر پژوهش

دانشگاه ایوان‌کی

دکتر سجاد نوریان 

استادیار،

دانشگاه قم، ایران

 حمیدرضا گل محمدی

مدرس،

دانشگاه ایوان کی  

     

مهندس رامین آذری

مدیر مالی،

موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت