کمیته علمی و هیات داوران

 

 

 دکتر علی محمد احمدوند 

استادتمام، رییس دانشگاه ایوان‌کی

و رییس شورای سیاست گذاری

دکتر سعید عباسبندی

استادتمام، گروه ریاضی کاربردی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،

قزوین، ایران

دکتر سعید علیخانی

استادتمام، دانشکده علوم ریاضی

دانشگاه یزد، ايران

 دکتر عزیزاله معماریانی

استاد تمام گروه ریاضیات مالی

دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی

Dr. Bernard De Baets 

Professor , Department of Mathematical Modeling 

Statistics and Bioinformatics , Ghent University , Ghent , Belgium

 Dr. S. Praveen Kumar

Professor, Director MBA,

Bharath University,

Chennai, India

 

Dr. Nazrul Islam 

  Professor and Dean

 School of Business, Uttara University, Dhaka, Bangladesh

Dr. Elena Valentinova Konstantinova

Professor, Deputy Director, International Mathematical Center, 

Novosibirsk State University,

Novosibirsk, Russia 

دکتر پیمان اخوان

انجمن علمی مدیریت دانش ایران

و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر عبداله برهانی فر

استادتمام گروه ریاضیات و کاربردها

دانشگاه محقق اردبیلی 

 دکتر منوچهر منطقی

ریاست انجمن تعالی کسب و کار ایران

و رییس مرکز ملی فضائی ایران

دکتر حمیدرضا فرتوک زاده

نایب رییس انجمن تعالی کسب و کار ایران

و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

   دکتر نیما فرجیان

دبیرشورای سیاست گذاری

و معاونت پژوهشی دانشگاه ایوان‌کی

دکتر سید عباس کاظمی

هیات علمی و دانشیار گروه مدیریت

دانشگاه ایوان‌کی

دکتر سید عبدالرضا حسینی 

هیات علمی و دانشیار گروه مدیریت

دانشگاه ایوان کی 

 دکتر طیبه حجاری

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی

و دبیر علمی کنفرانس 
 

دکتر محمد ربیعی

استادیار گروه کامپیوتر

دانشگاه ایوان‌کی 
 دکتر حسین اقبالی

هیات علمی گروه مهندسی صنایع

مدیر آموزش دانشگاه ایوان‌کی

 

 دکتر مصطفی علی بیگی

نماینده دانشگاه باهارات هند

و رییس موسسه مهد پژوهش 

دکتر احمد ایزدی یزدان آبادی 

هیات علمی و استادیار گروه مدیریت

دانشگاه ایوان‌کی

 

 Dr. R. Gokulchander

Director Placement,

Bharath University, India

دکتر ارسلان رحمانی

استادیار و هیات علمی

دانشگاه کردستان 
 

  Dr. Narendranath Uppala 

 Director – Strategy & Leadership 
Putra Intelek International College 

Selangor,Malysia

دکتر مریم اخوان خرازیان

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری،

دانشگاه شهید بهشتی

   

 دکتر حسن جهانشاهی

 استادیار گروه مهندسی صنایع

دانشگاه ایوان‌کی

Dr. Roger Lee 

Director, Singapore Institute of Materials Management,

Singapore

 

دکتر سجاد نوریان 

استادیار،

دانشگاه قم، ایران

 Dr. Donatus Doss

President, Canadian College for Higher Studies,

Toronto, Canada

   
 دکتر جواد شکری

استادیار و هیات علمی 

دانشگاه ارومیه

دکتر حمیدرضا جلالیان

استادیار و عضو هیات علمی

دانشگاه قم

 

دکتر روح اله عباسی شورشجانی

استادیارو عضو هیات علمی

دانشگاه حضرت معصومه (س)

دکتر علی عیسی پور

استادیار و هیات علمی

دانشگاه ایوان کی

   

 دکتر حسین علی امینی خواه

استاديار گروه حسابداري، اقتصادي و مديريت

دانشگاه پيام نور

 دکتر مجید عالی

دکتری تخصصی مدیریت رفتارسازمانی

دانشگاه تهران

   

دکتر توتان عربشاهی

دکتری مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد واحد زنجان

   دکتر محمد رضا کریمی

دکتراي تخصصی مدیریت صنعتی تولید و عملیات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

 

حمیدرضا گل محمدی

مدرس

دانشگاه ایوان کی

مهندس بهنام ابراهیمی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی