جدول زمانبندی کنفرانس
پیوند: مشاهده
تمدید تاریخ برگزاری کنفرانس
پیوند: مشاهده
فرمت ارائه مقالات
پیوند: مشاهده
مشارکت انجمن علمی مدیریت دانش ایران در برگزاری کنفرانس
پیوند: مشاهده
مراسم یادبود دکتر لطفعلی عسگرزاده در کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی با مجوز ISC
پیوند: مشاهده
ثبت و حمایت ISC از اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی به شماره مجوز ۷۲۵۰۲-۹۶۱۷۰
پیوند: مشاهده
حضور اساتید و روسای برجسته دانشگاه رتبه (A) هند
پیوند: مشاهده
کارگاه تخصصی توسعه شغلی و کارآفرینی خلاق
پیوند: مشاهده
حمایت و همکاری علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پیوند: مشاهده
حمایت و تایید دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان
پیوند: مشاهده

صفحه‌ها