فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 English Format ICMFS
2 راهنمایی نگارش مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت آینده نگر و تحلیل کسب و کار