هزینه های کنفرانس

هزینه ثبت نام نهایی مقاله پس از داوری و در صورت اخذ پذیرش مقاله در نظر گرفته می شود. برای این منظور ابتدا در سامانه کاربران ثبت نام نمایید، سپس به بخش "ثبت خدمات" پنل کاربری مراجعه فرمایید.