امکان چاپ و نمایه تعدادی از مقالات پژوهشی در SSRN (انتشارات الزویر Elsevier)
1397/09/24

احتراما به استحار می رساند با عنایت به مذاکرات انجام شده، تعداد محدودی از مقالات پذیرش شده کنفرانس در SSRN انتشارات الزویر نمایه می گردد.

لازم به ذکر است آندسته از مقالاتی که دارای امتیاز بالا (پژوهشی و کیفیت بالا) باشند، و در صورت تایید دبیرتخصصی (مقالات فارسی می بایست دارای ترجمه عالی و تخصصی باشند) حداقل معیارهای لازم برای چاپ را کسب نمایند، نمایه سازی آن به درخواست نویسنده مسئول انجام می گردد.

برای این منظور پژوهشگران گرامی می بایست ابتدا مقاله خود را برای کنفرانس ارسال نمایند، در صورت پذیرش در کنفرانس می توانند این درخواست را از ظریق ارسال پیام به ایمیل ذیل اعلام نمایند.

باتوجه به محدودیت ظرفیت، الویت با پژوهشگرانی است که زودتر درخواست خود را ارسال کردند.